gömülü tip pist kenar armatürü

GÖMÜLÜ TİP KENAR ARMATÜRÜ
YERLEBİR ARMATÜR

CTS-YBA-058Y

NCAGE :TG439

STANDARTLARA UYGUNLUK
ICAO: Annex 14, Cilt 2, paragraf 5.3’teki fotometrik karakteristikleri tam olarak sağlar.
FAAAC 150/5345-46
NATO: STANG 3316 ve 3652’ye uygundur.
IEC/EN 61827 şartlarına uygundur.
UFC 3-535-01

Açıklama

GÖMÜLÜ TİP KENAR ARMATÜRÜ
YERLEBİR ARMATÜR

NCAGE :TG439

STANDARTLARA UYGUNLUK
ICAO: Annex 14, Cilt 2, paragraf 5.3’teki fotometrik karakteristikleri tam olarak sağlar.
FAAAC 150/5345-46
NATO: STANG 3316 ve 3652’ye uygundur.
IEC/EN 61827 şartlarına uygundur.
UFC 3-535-01