Reil Çakar Aydınlatma Sistemi

REIL AYDINLATMA SİSTEMİ
NCAGE :TG439
CTS-SFLS-053
STANDARTLARA UYGUNLUK
*FAA:AC 150/5345-51 L849 ve E-2628’e şartlarına uygun olarak imal edilmiştir.
*ICAO:Annex 14, Cilt 1 paragraf 5.3.8’e uygun olarak üretilmektedir.
*NATO:STANAG 3316’ya uygundur.
KULLANIM YERLERİ
*Yüksek takat yaklaşma sistemlerinde
*Pist ekseninin uzantısını belirlemek için, ardı ardına çakar halde ve pist eşiğinin belirlenmesi için

Açıklama

KONDANSATÖR DEŞARJLI FLAŞ AYDINLATMA SİSTEMİ
REIL
NCAGE :TG439
CTS-SFLS-053
STANDARTLARA UYGUNLUK
*FAA:AC 150/5345-51 L849 ve E-2628’e şartlarına uygun olarak imal edilmiştir.
*ICAO:Annex 14, Cilt 1 paragraf 5.3.8’e uygun olarak üretilmektedir.
*NATO:STANAG 3316’ya uygundur.
KULLANIM YERLERİ
*Yüksek takat yaklaşma sistemlerinde
*Pist ekseninin uzantısını belirlemek için, ardı ardına çakar halde ve pist eşiğinin belirlenmesi için (REIL) aynı anda çakar halde kullanılır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
*Basit bir elektronik sistem ile flaş ampulünün çakma zamanı ayarlanmaktadır.
*Ardı ardına ya da aynı anda çaktırabilme
*Basit bir elektriksel bağlantı sayesinde bir adet çift damarlı kablo ile bütün sistemin ateşleme sıraları kontrol
edilebilmektedir.
FOTOMETRİK PERFORMANS
*PAR 56 tipinde FT35HP ampul kullanılmaktadır.
-Çakma başına enerji:3/9/60 joule (3 parlaklık kademeli)
-Tepe ışık şiddeti:25’10 CD
-Efektif ışık şiddeti:14000 Cd
-Efektif değerin yarısında(7000cd) flaş süresi: 120 mikrosaniye
-Eksenden 15 ‘ yatay ve düşeyde efektif ışık şiddeti 8000CD